Stoer en stads wonen op Seahorse

VanWonen heeft N+L benaderd voor het opstellen van een groenplan voor de nieuwe ontwikkeling op het voormalige terrein van de Koninklijke Weefgoederen Fabriek (KWF) – beter bekend onder de naam Seahorse Hengelo. Het terrein is in transformatie naar een karakteristieke groene en hoogwaardige nieuwbouw woonomgeving. In het uitgewerkte groenplan zijn groene diverse groene sferen geïntroduceerd. Zo zijn er boomgaarden met wadi’s, een speelpark en een groenpark ingepast. Daarnaast is er grote aandacht besteedt aan het vergroenen van de erfgrenzen.
Bekijk meer

Groen wonen aan de dorpsrand van Geesteren

De gemeente Tubbergen schakelde N+L in voor het opstellen van een groenplan voor de nieuwbouw Hutten II aan de dorpsrand van Geesteren. In het uitgewerkte groenplan zijn nieuwe houtwallen, wadi’s, een speelplek en groene erfgrenzen geïntroduceerd. N+L heeft de ideeën voor het groen voorgelegd aan de gemeente en samen zijn er definitieve keuzes gemaakt die resulteert in een goed beheerbaar plan.
Bekijk meer

In de stad en tóch in het groen

Palazzo Groep heeft N+L gevraagd om de landschappelijke opgave in te vullen voor een tenderuitvraag in Hengelo. Het gaat om een voormalige woningbouwlocatie die wordt herontwikkeld. Het terrein moet zo ontwikkeld worden dat deze naadloos aansluit aan de beek, maar tegelijkertijd ook past binnen de gestelde kaders voor de sociale woningbouw. Een eigenzinnig woonconcept is het resultaat.
Bekijk meer

Buitenbad De Kuiperberg Ootmarsum

Het bijzonder mooi gelegen buitenbad in Ootmarsum was toe aan een grondige vernieuwing. Lokale partners en vrijwilligers werden ingeschakeld om dit mogelijk te maken. In samenwerking met de gemeente Dinkelland en Artica is een ruimtelijk ontwerp opgesteld. Artica heeft zich binnen deze opdracht hoofdzakelijk gericht op de uitstraling van de bebouwde omgeving en N+L heeft het totaalplan voor de terreininrichting opgesteld.
Bekijk meer

Wonen aan de koesteeg

Hoek Bouwprojecten schakelde N+L in voor het opstellen van een groenplan voor de nieuwbouw aan de Koesteeg in Dalfsen. In het uitgewerkte groenplan zijn groene randen, wadi’s en groene erfgrenzen geïntroduceerd. N+L heeft de diverse groenkeuzes voorgelegd en samen met de bewoners zijn er definitieve keuzes gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een gedragen groenplan die is opgesteld samen met de omgeving.
Bekijk meer

Groen langs de grachten van Zwolle

Voor een ontwikkeling aan de Eekwal in Zwolle is N+L gevraagd een beplantingsplan op te stellen dat volledig aansluit bij het karakteristieke beeld van de Zwolse grachtengordel.
Bekijk meer

Ontwikkeling appartementen

Voor de ontwikkeling van enkele appartementen is N+L Landschapsontwerpers gevraagd om een inpassing van de buitenruimte op te stellen. Voor het realiseren van deze ontwikkeling dient een gedeelte bos te worden geveld. Om de appartementen te faciliteren, was het noodzakelijk om inzichtelijk te maken waar gekapt moest worden en waar herplant nodig is.
Bekijk meer

Tuin Daarlerveen

Bij een tuinontwerp is het belangrijk om de zichtlijnen vanuit de woning mee te nemen in het ontwerp buiten de woning. Woning en tuin dienen naadloos op elkaar aan te sluiten en samen één geheel te vormen. In dit ontwerp in Daarlerveen hebben we dat goed terug laten komen.
Bekijk meer

De Amanshoeve

Er diende zich een vraagstuk aan van een zorgboerderij die haar bestaande capaciteit verder wilde uitbreiden. Met de regeling ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ kan zo’n vraagstuk voor bedrijven in het buitengebied mogelijk worden gemaakt. Een belangrijk uitgangspunt waar rekening mee gehouden diende te worden, was het respect voor het ontginningslandschap.
Bekijk meer

Ontwikkeling bedrijfsterrein

Een zakelijke ondernemer zocht hulp bij het samenvoegen van een bedrijfsterrein dat door grote groei inmiddels bestond uit diverse bedrijfspanden. Het bedrijf is door aankoop van diverse panden, aan weerszijden van de weg komen te liggen. N+L werd ingeschakeld om invulling te geven aan het terrein waarbij realisatie van voldoende parkeerplaatsen een belangrijk uitgangspunt was.
Bekijk meer

Uitbreiding camping

Voor een camping hebben wij een landschappelijke inpassing mogen opstellen. Bij deze camping was uitbreiding reeds gerealiseerd door een bestemmingsplanprocedure, maar de daadwerkelijke invulling moest later nog bepaald worden. In overleg met de eigenaar is een plan opgesteld dat voldoet aan de wensen van zowel de eigenaar, de bezoeker en de landschappelijke eisen.
Bekijk meer

Ontwikkeling camping

Er kwam een aanvraag binnen van een camping die de bestaande capaciteit graag wilde uitbreiden van 25 naar 80 plaatsen. N+L stelde de landschappelijke inpassing op voor deze camping-eigenaren. Met de regeling ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ kan zo’n vraagstuk voor bedrijven in het buitengebied mogelijk worden gemaakt.
Bekijk meer

Recreatiepark Holten

Samen met architectenbureau Palazzo heeft N+L een landschapsplan opgesteld voor een recreatiepark in Holten aan de voet van de Holterberg. Het resultaat is een ontwerp van een park dat zich op natuurlijke wijze voegt in het landschap.
Bekijk meer

Uitbreiding voor een bedrijf in de logistiek

Er diende zich een vraagstuk aan van een ondernemer die actief is in de verkoop van transportvoertuigen. De bestaande bedrijfscapaciteit mocht verder uitgebreid worden. Met de regeling ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ kan zo’n vraagstuk voor bedrijven in het buitengebied mogelijk worden gemaakt.
Bekijk meer

Ontwikkeling Rood voor Rood Tubbergen

In de gemeente Dinkelland biedt de Rood voor Rood regeling (RvR) een uitkomst wanneer 1000m2 aan landschap ontsierende gebouwen wordt gesloopt in ruil voor het verkrijgen van een compensatie woning. Twee opdrachtgevers hadden de beschikking over een slooplocatie, maar kwamen sloopmeters tekort om te voldoen aan de RvR regeling. N+L heeft in deze bijzondere casus beide vragen gecombineerd.
Bekijk meer

De Hambergeres

De Hambergeres is het enige nog overgebleven stuk es bij het dorp Enter. Het doel is om dit unieke gebied aan de westzijde van het dorp te behouden en conserveren voor de toekomst. Met een visie moet voorkomen worden dat het gebied nog verder aangetast wordt, bijvoorbeeld door de uitbreiding van Enter en/of zonneparken.
Bekijk meer

Ontwikkeling CPO

Collectief particulier opdrachtgeverschap, ook wel CPO genoemd. Hierbij zijn toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Gedurende het hele traject nemen zij, georganiseerd in een vereniging, de beslissingen. Ze kiezen een architect en een aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.
Bekijk meer

Groond van greun geluk

Noordoost-Twente, grofweg de hoek Ootmarsum, Tubbergen en de grens met Duitsland vraagt in de huidige omstandigheden om een toekomstbestendige visie op het platteland. Om dit in kaart te brengen is er een zeer uitgebreide analyse gemaakt van dit kwetsbare Twentse landschap.
Bekijk meer

Verbindend water

Amsterdam-Zuid kent diverse bedrijvenparken die zoeken naar nieuwe aantrekkingskracht. Hoe krijgen deze locaties een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers en werknemers? Bij dit structuurontwerp zit de kracht met name in het verbinden van bestaande kwaliteiten in de omgeving.
Bekijk meer

Centrum Tubbergen

Tubbergen Bruist kwam met de wens om het centrum van Tubbergen meer aan te kleden met groen. Hoewel het centrum onlangs een volledig nieuwe inrichting heeft gekregen, is er alleen oog geweest voor de civiele ruimte. Aandacht voor beplanting was er nog niet, waardoor sfeer in het centrum werd gemist. N+L werd benaderd om hiervoor creatieve oplossingen aan te dragen.
Bekijk meer

Vier de Biesbosch

De Jannezandpolder is een landbouwpolder die grenst aan het natuurgebied de Biesbosch. Wat zou de betekenis kunnen zijn van een polder grenzend aan een natuurgebied? Om hier antwoord op te geven is er eerst onderzoek gedaan naar de Biesbosch. Eén van de conclusies is dat de bereikbaarheid van de Biesbosch niet duidelijk is. De Jannezandpolder speelt een sleutelrol in de visie en het bijbehorend masterplan.
Bekijk meer

Parkhotel de Wiemsel

Parkhotel de Wiemsel te Ootmarsum heeft N+L gevraagd voor het ontwerp van de gehele buitenruimte rondom het hotel. In samenwerking met hoveniersbedrijf Rob Kemperink hebben we krachten gebundeld.
Bekijk meer

Thuislandschap

De toestroom van vluchtelingen naar ons land is groter dan ooit. Om de negatieve aandacht van deze toestroom om te zetten naar een positieve ontwikkeling, is er gezocht naar een woonvorm die van landschappelijke meerwaarde is. Leegstaande boerenerven hebben hier een sleutelrol in.
Bekijk meer

Boer zoekt consument

De relatie tussen boer en consument is de afgelopen jaren afgenomen door de globalisering van de voedselketen. Ook is de voedselketen zelf een probleem waardoor de relatie met onze voeding is veranderd. Er zitten veel partijen tussen, waardoor er tegenwoordig kinderen zijn die denken dat melk in de fabriek wordt gemaakt. ‘Boer zoekt consument’ is een conceptvisie voor de introductie van een nieuw voedselsysteem in het Vechtdal in Overijssel.
Bekijk meer

Tuin Wierden

In samenwerking met Veldscholten-Molenaar Hoveniers is dit tuinontwerp in Wierden tot stand gekomen voor een particuliere klant. De zichtlijnen vanuit de woning vormen een belangrijk uitgangspunt bij het begin van een tuinschets. Bij elke nieuwe opdracht houden we dit scherp in ons achterhoofd.
Bekijk meer

Linked urban boulevards

Op historische kaarten is terug te vinden dat Barcelona altijd op de zee gericht is geweest. In de huidige situatie is dit door komst van infrastructuur en een overdaad aan toeristische trekpleisters verloren gegaan. De wens van Barcelona is om deze verloren ruimtelijke relatie weer terug te brengen. Om dit te bereiken is er in dit plan voor gekozen om de bestaande boulevard De Ramblas en de verschillende waterfronten als één robuuste structuur aan elkaar te koppelen.
Bekijk meer

Het verzonken Fort

Na analyse bleek het Amsterdamse Bos een sprookjesachtige sfeer te missen. Het hoogste punt van het park, waar prachtige vergezichten te vinden zijn over de vallei, bleek het perfecte uitgangspunt om deze sfeer te laten landen. Er is gezocht naar een mysterieus ontwerp die aantrekkelijk is voor zowel jong en oud.
Bekijk meer

Tuin Tiel

Een eigenaar van een prachtige locatie in Tiel schakelde onze hulp in. Deze opdrachtgever vroeg ons een tuinontwerp uit te werken. Het doel; een grotere samenhang tussen woning en tuin. De zichtlijnen vanuit het woonhuis zijn hierin van essentieel belang. De woning en de tuin dienen een compleet geheel te vormen.
Bekijk meer

Rhoonse Weide

In 2013 is er een uitvraag geweest van de gemeente voor verdere ontwikkeling van de Rhoonse Weide. Hiervoor is een economische drager nodig. In samenwerking met partijen is er gezocht naar mogelijkheden waarbij ruimte is gemaakt voor programma, maar waar ook goed gelet is op de omgeving.
Bekijk meer

De ultieme isolatie

Texel is één van de aantrekkelijkste Waddeneilanden. Dit heeft ook direct gevolgen voor de identiteit van het eiland. Contextloze hotels en campings worden uit de grond gestampt zonder connectie met de bestaande omgeving. Om hier in de toekomst sturing aan te geven is er een landschapsvisie opgesteld die laat zien wat Texel zou moeten en kunnen zijn.
Bekijk meer

Levensloopbestendig wonen

Houten heeft te maken met een sterke vergrijzing in de toekomst. Om op deze trend in te spelen, is de stad op zoek naar vernieuwing van de openbare ruimte en hun woonprogramma. In het structuurontwerp is gezocht naar gelijkvloerse en obstakelvrije routestructuren tussen de nieuwe woonvormen en de winkelcentra van Houten.
Bekijk meer

Tuin Oldenzaal

Dit tuinontwerp in Oldenzaal is tot stand gekomen in samenwerking met Rob Kemperink Hoveniers. Bij ieder tuinontwerp is het belangrijk om de zichtlijnen vanuit de woning bloot te leggen. Een brede tuin? Dan heb je veel mogelijkheden. Een kleine tuin of lang en smal? Ga dan op zoek naar manieren om deze ruimer of breder te laten ogen.
Bekijk meer

Flaneren aan de Gracht

ussen de Nieuwe Prinsengracht en de Nieuwe Kerkstraat is een ontwerp opgesteld voor een nieuw te ontwikkelen openbare ruimte. In de drukke stad wordt plaats gemaakt voor kwalitatieve ruimte, door de bestaande bebouwing te vervangen. De projectlocatie is gelegen op een overgang van pleinen naar parken. Met dit unieke gegeven werd een concept gemaakt voor een ruimtelijk ontwerp. Een spel van hoog en laag, groen en stenig.
Bekijk meer

Openluchthotel

De opdracht was het ontwerpen van een gebouw in een groene ruimte, het Noorderpark in Amsterdam. Met de introductie van een openluchthotel werd invulling gegeven aan deze wensen. Het openluchthotel symboliseert een landmark, poortgebouw en een bijzonder verblijf in één. Het vertaalt zich in een sculpturaal luchtig gebouw die in harmonie is met de natuur.
Bekijk meer