Ons team_N+L Landschapsontwerpers

Samen maken we Nederland telkens een stukje mooier!

Het ontwikkelen en ontwerpen van een landschap of het (her)inrichten van een groene ruimte is in veel gevallen een gecompliceerde opgave. Het ontwerp dient het karakter van de omgeving te weerspiegelen en waar mogelijk te versterken zonder verlies van belangrijke waarden. Het is tenslotte de gebruiker die de ontworpen ruimte moet gaan omarmen.

Bij N+L Landschapsontwerpers combineren wij jarenlange kennis en ervaring met de wensen van onze opdrachtgevers. Ons streven is het ontwerpen van een aantrekkelijke ruimte die een meerwaarde biedt op het vlak van beleving, biodiversiteit en cultuurhistorie.

Op een nuchtere, creatieve en vooral praktische wijze geven wij invulling aan uw vraag. Zo stellen wij visies op voor het landelijk gebied, adviseren wij bij ruimtelijke vraagstukken en ontwerpen wij groene ruimtes. Denk hierbij aan parken, pleinen, landgoederen, landelijk gebied en historisch erfgoed. Tot slot kunt u onze expertise inschakelen voor advies over rood voor rood, VAB, KGO en erfinpassingen. Bekijk onze projecten hier.

Waar N+L voor staat? Niek + Lisanne (oprichters N+L), het bundelen van krachten. Maar ook: Nederland, ons speelveld. Samen maken we Nederland telkens een stukje mooier.