N+L Landschapsontwerpers

Samen maken we Nederland

een stukje mooier!

Het ontwikkelen en ontwerpen van een landschap of het herinrichten van de openbare ruimte is ingewikkelder dan vaak gedacht wordt.

Het ontwerp moet namelijk het karakter van de omgeving weerspiegelen en waar mogelijk versterken zonder dat belangrijke culturele waarden van het landschap verloren gaan. En, niet onbelangrijk: de gebruiker moet de omgeving gaan omarmen!

Bij N+L Landschap combineren we onze kennis met de wensen van onze opdrachtgevers en maken daarmee Nederland graag een stukje mooier én groener, zonder afbreuk te doen aan ecologie, cultuurhistorie of waterhuishouding.

Op een nuchtere, creatieve en pragmatische wijze zoeken we samen met u naar de optimale beleving voor de gebruiker.

U kunt bij ons terecht voor advies over rood voor rood, VAB, KGO en erfinpassingen. Daarnaast stellen wij gebiedsvisies op en ontwerpen openbare ruimtes, zoals parken, pleinen, landgoederen, landelijk gebied of historisch erfgoed.

Borne Landschapsanalyse

We zijn bezig geweest met een landschapsanalyse voor de Gemeente Borne. De analyse vormt de basis van de nieuw te ontwikkelen landschapsvisie op het buitengebied. Een buitengebied waar we trots op zijn en dat we moeten koesteren. Het Bornse landschap, dat we sinds enige tijd met trots ‘De Groene Poort’ noemen, behoort tot het DNA van elke Bornenaar. Een prachtig landschap met veel diversiteit: de openheid van de Zenderse Es, de diverse beken en het fraaie coulissenlandschap tussen Hertme en Zenderen. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd waardoor het gebied (be)leefbaarder en toegankelijk(er) is geworden. Uit deze analyse komen de landschappelijke kwaliteiten naar voren die we willen behouden. Er wordt hierbij gekeken naar de verschillende lagen van het landschap zoals historie, landschapstypelogie, natuurnetwerken en ruimtelijke beleving. Door dit te doen voor heel Borne maar ook in te zoomen per deelgebied komen de alle waardevolle onderdelen van het landschap naar voren.