Samen maken we Nederland telkens een stukje mooier!

Het ontwikkelen en ontwerpen van een landschap of het (her)inrichten van een groene ruimte is in veel gevallen een gecompliceerde opgave. Het ontwerp dient het karakter van de omgeving te weerspiegelen en waar mogelijk te versterken zonder verlies van belangrijke waarden. Het is tenslotte de gebruiker die de ontworpen ruimte moet gaan omarmen.

Bij N+L Landschapsontwerpers combineren wij jarenlange kennis en ervaring met de wensen van onze opdrachtgevers. Ons streven is het ontwerpen van een aantrekkelijke ruimte die een meerwaarde biedt op het vlak van beleving, biodiversiteit en cultuurhistorie.

Op een nuchtere, creatieve en vooral praktische wijze geven wij invulling aan uw vraag. Zo stellen wij visies op voor het landelijk gebied, adviseren wij bij ruimtelijke vraagstukken en ontwerpen wij groene ruimtes. Denk hierbij aan parken, pleinen, landgoederen, landelijk gebied en historisch erfgoed. Tot slot kunt u onze expertise inschakelen voor advies over rood voor rood, VAB, KGO en erfinpassingen. Bekijk onze projecten hier.

Waar N+L voor staat? Niek + Lisanne, het bundelen van twee krachten. Maar ook: Nederland, ons speelveld. Samen maken we Nederland telkens een stukje mooier.

Niek Hannink, landschapsontwerper

“Laat mij maar de spin in het web zijn voor klanten met nieuwe plannen en ideeën. Een vrijgekomen stal omvormen tot woongelegenheid of horeca? Of een opstal slopen en daar een nieuw gebouw voor terugbouwen? Adviseren, zorgdragen voor een ruimtelijke onderbouwing en rekening houden met regels en procedures, zodat een plan daadwerkelijk tot uitvoering komt. Dat is waar mijn kracht ligt.”

Niek behaalde in 2004 zijn studie tot hovenier en volgde aansluitend de opleiding Management Buitenruimte aan zowel Van Hall Larenstein in Velp als bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds 2018 is Niek gecertificeerd met WNB Niveau 4 Ruimtelijke Ontwikkeling. Hiermee is hij bevoegd om de haalbaarheid van plannen te mogen toetsen in het kader van de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Niek is naast expert in ruimtelijke regelingen ook een echte praktijkman. Deze praktische kennis komt hem nog dagelijks van pas en zet hij, net als zijn netwerk, graag in voor een passende oplossing. Volgens Niek zijn er namelijk heel veel mogelijkheden, maar er is er maar één die helemaal klopt. Die vindt hij graag samen met u.

Niek is in te zetten bij ruimtelijke vraagstukken op het gebied van rood voor rood, VAB, KGO en erf- en terreininpassingen.

Lisanne Woudsma-Gerritzen, landschapsontwerper

“Nederland telkens een stukje mooier maken. Met die gedachte werk ik met passie en veel enthousiasme aan uiteenlopende opdrachten. Complexe ruimtelijke opgaves oplossen op een creatieve en vernieuwende manier. Het ontwerpen van landgoederen en recreatielandschappen, het (her)inrichten van openbare ruimtes of een visie vormen op het landelijk gebied; het zijn uitdagingen die ik graag aanga. Het is geweldig om met alle soorten landschappen die Nederland rijk is in aanraking te komen.” 

Lisanne studeerde in 2011 af als tuin- en landschapsontwerper aan Van Hall Larenstein in Velp. Gedurende deze studie heeft zij stage gelopen bij Strootman Landschapsarchitecten te Amsterdam en bij Gemeente Zwolle. Aansluitend volgde zij van 2012 tot 2017 de Master Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Haar masterstudie combineerde ze met werken bij architectenbureau The Citadel Company en later bij H+N+S Landschapsarchitecten. Een enthousiaste professional, met een honger naar kennis over haar vak.

Lisanne raakt geïnspireerd door zich te wanen tussen groen en in de natuur. Of dit nou werk of privé is, ze neemt nieuwe ideeën mee naar de tekentafel. Wat ze het allermooiste vindt aan haar werk? Tot een fraai en verrassend ontwerp komen die het vraagstuk oplost en waar iedereen enthousiast van wordt.

Lisanne is in te zetten bij ruimtelijke vraagstukken op het gebied van openbare ruimte, bedrijfsterreinen, parken, pleinen, landgoederen, historisch erfgoed, landelijk gebied, herontwikkeling en recreatieterreinen. 

Damon Arens, Technisch Landschapsontwerper

“Ik hou mij bezig met alle taken rondom landschappelijke uitwerkingen. Hierbij heb ik extra focus voor technische elementen. Ik zet mij in om de landschappelijke inpassing zo dicht mogelijk bij een technische uitwerking te brengen.”

Damon rond in 2017 zijn hoveniersopleiding af aan het AOC Oost in Almelo. Hij vervolgt zijn studie aan Hogeschool Van Hall Larenstein Velp met de hbo studie tuin- en landschapsinrichting. Na twee stageperiodes bij Incite Project en NTP, studeert hij af bij Buro Twin in Tubbergen. In juli 2022 verwelkomen we Damon als technisch landschapsontwerper bij N+L Landschapsontwerpers. 


Met zijn civieltechnische kennis is hij een gewenste aanvulling binnen het team. Nuchter maar praktisch, dat zijn woorden die Damon omschrijven. Hij mag graag buiten zijn in de natuur en is gek op diverse soorten beplantingen. Van vaste planten tot bomen.

Damon is in te zetten bij ruimtelijke ontwerpvraagstukken zoals rood voor rood en KGO, maar ook is hij de technische verlenging bij de grotere opgaven zoals parken en pleinen.

Rosan vrielink, landschapsontwerper

“Met veel plezier vergroen ik Nederland. Ik ben echt een puzzelaar en maak graag een ontwerp waarin er voor alle belanghebbenden wat te vinden is. Ik zet mij in om de ontwerpen te laten spreken en de sfeer van de plek zo goed mogelijk te laten overbrengen. Van projecten in stedelijke omgevingen tot landschappelijke inpassingen van wijken. Met beiden maak je mij blij.”

In 2018 start Rosan met de HBO studie tuin- en landschapsinrichting aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. Na vier jaar studeren, steekt ze in 2022 haar diploma in haar zak met een minor in stedelijke beplantingen. Deze minor geeft haar kennis over vernieuwende manieren om groen toe te passen. Ze wordt opgeleid tot ruimtelijk ontwerper en vindt haar stage bij ODIN landschapsontwerpers in Nijverdal.

Enthousiast en gedreven, dat zijn woorden die Rosan omschrijven. Ze mag graag bezig zijn met het opdoen van nieuwe inspiratie door bijvoorbeeld wandelingen. In haar vrije tijd speelt ze hoorn bij een harmonie om haar hoofd te legen.

Rosan is in te zetten bij ruimtelijke vraagstukken op het gebied van openbare ruimte, parken, pleinen, landgoederen, historisch erfgoed, landelijk gebied, herontwikkeling en recreatieterreinen.