Gebiedsvisies

Een gebiedsvisie of omgevingsvisie heeft als doel de beoogde ontwikkeling van een gebied in kaart te brengen op zowel landschappelijk gebied als karakteristieken zoals uitstraling en voorzieningen. Daarnaast wordt er gekeken naar de stedenbouwkundige ontwikkeling. Bij een structuurvisie ligt de focus op de opbouw van een gebied.

Bij de visies is landschap het uitgangspunt en worden de moderne vraagstukken hier op een passende manier in verweven. 

Diverse visies

Een visie is een beschrijving in zowel woord als beeld en begint altijd met een gebiedsanalyse. Daarin wordt ingegaan op de opbouw en ontwikkeling van ons landschap en worden voorzieningen en het karakter van het gebied in beeld gebracht.

Een visie is een onderlegger die gebruikt wordt bij ontwikkelingen in de toekomst.

Wij staan voor je klaar

Wanneer je vragen hebt over gebiedsvisies, dan zijn wij er om je te helpen binnen dit proces.

Neem vrijblijvend contact op en we bekijken samen de mogelijkheden hoe wij jou kunnen ondersteunen.