Bidbook Tilligte

Samen met de dorpsraad van Tilligte heeft N+L Landschapsontwerpers een bidbook opgesteld. Dit rapport beschrijft de verbeterpunten & mogelijkheden voor het buitengebied van Tilligte en biedt handvatten om dit te realiseren.

Waarom een bidbook?
Door het opstellen van een bidbook behouden we lokaal vrijgekomen geld in het gebied en kunnen we gerichter investeren in de toekomst van ons buitengebied. Zo zorgen we ervoor dat Tilligte een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Wat staat er in het bidbook?

  • Een landschappelijke analyse: We vergelijken het huidige landschap met de situatie rond 1900 en bepalen waar verbetering mogelijk is.
  • Gesprekken met bewoners en belanghebbenden: We hebben de lokale gemeenschap bij de plannen betrokken en geluisterd naar hun ideeën.
  • Vijf pijlers: We concentreren ons op landbouw, groen, recreatie, water en cultuurhistorie.
  • Concrete handvaten: Per pijler geven we aanbevelingen voor verbetering.

Het bidbook is een praktisch en realistisch document dat zorgt voor:

  • Mooiere landschappen: We ontwikkelen suggesties voor het herstellen, behouden en verbeteren het landschap van Tilligte.
  • Meer recreatiemogelijkheden: We creëren verbeterpunten voor nieuwe wandel- en fietsroutes, speeltuinen voor aantrekkelijke recreatieve gebieden.
  • Schoon water: We geven suggesties voor een betere biodiversiteit voor onder andere poelen, natuurvriendelijke oevers.
  • Behoud van cultuurhistorie: We beschermen de unieke cultuurhistorische waardes en vertellen verhalen die nog nooit zijn verteld.  Zo worden de verhalen van Tilligte generaties lang doorgegeven en blijft Tilligte haar historische waarde houden.

Bekijk hieronder het bidbook
Bidbook Tilligte_N+L Landschapsontwerpers