De Hambergeres

Enter is van oorsprong een lintbebouwing op de flank van de es. De es is de belangrijkste reden van het ontstaan van Enter. Langs de gehele west- en zuidzijde van Enter is een essencomplex gelegen. Het karakter daarvan is met name door infrastructuren ernstig onder druk komen te liggen. De A1, de N347, de verbinding tussen Rijssen en Enter en zelfs een spoorlijn hebben aan alle kant aan het essencomplex geknaagd. Jammer, want zonder die es – die in de ijstijd is ontstaan – had Enter nooit bestaansrecht gehad. Terugdraaien kan niet, maar behoud van het laatste deel kan wel. Dit was de hoofdreden dat belanghebbenden en bewoners in en rondom het gebied besloten om een visie te schrijven en er een burgerinitiatief ontstond voor de Hambergeres. De Hambergeres is het enige nog overgebleven stuk es bij het dorp Enter. Het doel is om dit unieke gebied aan de westzijde van het dorp te behouden en conserveren voor de toekomst. Met een visie moet voorkomen worden dat het gebied nog verder aangetast wordt, bijvoorbeeld door de uitbreiding van Enter en/of zonneparken. N+L schreef de visie en maakte het kaartbeeld op.

Locatie: Enter
Jaar: 2018
Thema: Plattelandsontwikkeling
Opdrachtgever: Stichting Hambergeres
Samen met: Stichting Hambergeres