Het Stift in Weerselo

Het Stift is een prachtig eeuwenoud beschermd dorpsgezicht bij Weerselo. Centraal staat het Benedictijnenklooster uit de 12e eeuw en vanaf de 14e eeuw een Stift, waar ongehuwde dames van adel woonden. Daaromheen be­vindt zich een authentiek landschap met vele karakteristieke gebouwen.

Dit masterplan zorgt ervoor dat het historische karakter, de toeristische functie en belevingswaarde van Het Stift overeind gehouden en versterkt wordt. Dit masterplan is door N+L Landschapsontwerpers in samenwerking met Hervormde Stichting Het Stift en de gemeente Dinkelland opgesteld. Daar­naast is er kennis, opinies en enthousiasme aangereikt onder meer door de bewoners en omwonenden van Het Stift. Op basis van de analyse en de brainstormsessies is een visie voor Het Stift opgesteld

De openbare ruimte van het Stift is ingetogen vormgegeven en op natuurlijke wijze verbonden met het landschap. Grote oude bomen domineren het beeld en geven de plek zijn historische karakter. Het is belangrijk deze groene uitstraling te behouden en waar nodig te versterken. Belangrijke elementen daarin zijn de groene schil om het Stift en het centrale plein voor de kerk. Daarnaast gaat het om versterking van het historische landschap door het terugbrengen van houtwallen en hagen.

Het Stift wordt beter bereikbaar voor alle doelgroepen. Daarbij gaat het niet al­leen om de toegankelijkheid maar ook om het herstel van slechte paden, een beter en groter parkeeraanbod en een zichtbaar verlicht hoofdpad in de avon­duren. De ingrepen die daarvoor nodig zijn, worden ontworpen met respect voor het historische karakter en de ingetogen uitstraling van de plek.

Om naar de toekomst zijn waarde te behouden is het belangrijk dat Het Stift zijn recreatieve waarde versterkt passend binnen het thema van rust en bezin­ning. Fiets- en wandelroutes lopen niet langer langs maar over het terrein van Het Stift. Door deze te verbinden met de bestaande functies kunnen mensen kennis maken met de historie van Het Stift.

Naast bestaande gebruikers wordt met een nieuwe themaroute, het “Riddertje Hugo pad” en een natuur­speelplek ook nieuwe gebruikers verleid om naar Het Stift te komen. Door nieuw informatieborden en themaroute voor kinderen en hier een voedselbos en stintseplanten aan te koppelen, wordt niet alleen de educatieve functie en belevingswaarde van het Stift vergroot maar ook de ecologische waarde versterkt.

Locatie: Weerselo
Jaar:
Thema: Gebiedsontwikkelingen