Multifunctionele Accomodatie Hengelvelde

In het dorp Hengevelde is de wens ontstaan voor een MultiFunctionele Accommodatie (MFA). De huidige sportaccommodaties in Hengevelde zijn sterk verouderd en er is nauwelijks ruimte voor uitbreiding binnen de grenzen van het dorp. In een MFA worden voorzieningen voor de verschillende sporten en sportverenigingen samengevoegd, waardoor ruimtes gedeeld kunnen worden.

Aan de hand van de structuurvisie is getoetst waar in Hengevelde een logische plek is voor een MFA. De structuurvisie is opgesteld aan de hand van de landschapskenmerken. Hengevelde ligt in het kampenlandschap en het heide ontginningslandschap. Het kampenlandschap is relatief oud en kent organische vormen met robuuste houtopstanden. Dit landschap is van cultuurhistorische waarde. Het ontginningslandschap is veel jonger, rechtlijniger en opener en kent minder cultuurhistorische waarde. Voortvloeiend uit de landschapsanalyse zijn er vier potentiƫle uitbreidingsgebieden aan te wijzen, waarvan Hengevelde Zuid het meest interessant is gebleken voor de ontwikkeling van een MFA, vanwege de centrale ligging ten opzichte van het dorp.

In het ontwerp voor het MFA gebied is gebruik gemaakt van twee belangrijke landschappelijke structuren, namelijk een brede houtsingel die de grens van kampenlandschap naar de heideontginning accentueerde. Daarnaast lag er in het verleden een kerkpad van een boerderij aan de zuidzijde van Hengevelde naar de kerk. Beide structuren zijn terug te zien in het ontwerp, waarbij de MFA centraal in het plangebied is gesitueerd en zo het hart van het complex vormt. Het MFA gebied zal door beplanting en bomen worden omgeven wat past in het landschap en het geheel een fijne, groene sfeer geeft waar prettig gesport en gerecreƫerd kan worden.