Borne Landschapsanalyse

Bekijk meer

De Hambergeres

De Hambergeres is het enige nog overgebleven stuk es bij het dorp Enter. Het doel is om dit unieke gebied aan de westzijde van het dorp te behouden en conserveren voor de toekomst. Met een visie moet voorkomen worden dat het gebied nog verder aangetast wordt, bijvoorbeeld door de uitbreiding van Enter en/of zonneparken.
Bekijk meer