Landschappelijke inpassing

Ben je van plan om in het buitengebied te bouwen, dan ben je vaak een plan benodigd. De definities lopen uiteen. Gemeenten omschrijven het als erfinrichtingsplannen, landschappelijke inpassingen, landschapsplan, erfplan, groenplan en/of ruimtelijk kwaliteitsplan. Veelal wordt hetzelfde bedoeld. Bij N+L Landschapsontwerpers kunnen wij jou daarbij helpen.

Behoud van het karakter

We denken graag mee over hoe het project past in de directe omgeving. Als je iets wilt bouwen in het buitengebied, zal de gemeente vragen om een ‘landschappelijke inpassing’. Dit houdt in dat de beoogde ontwikkeling moet passen of ingepast moet worden binnen de bestaande landschapskenmerken en dus het karakter van het omliggende landschap. Minimaal behoud, maar vaak een versterking. Het opstellen van een landschappelijk inpassingsplan is een vereiste om een vergunning te krijgen voor jouw project. Niet alleen het landschap heeft daar baat bij, ook de aanvrager. Veelal ontstaat achteraf het besef voor een goede landschappelijke inpassing.

Landschappelijke elementen

Of het nu gaat om een uitbreiding van een agrarisch bedrijf, het ontwikkelen van recreatie of een andere functieverandering zoals wonen, je bent heel vaak een landschappelijke inpassing benodigd. Door gebruik te maken van landschappelijke elementen (bomen, houtwallen en singels) die van oorsprong in het omliggende landschap voorkomen, kunnen we ervoor zorgen dat jouw locatie past bij het omliggende landschap.

Landschappelijke inpassing nodig?

Heb je een landschappelijke inpassing nodig wat jouw vergunningsaanvraag volledig maakt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen met de landschappelijke inpassing van jou project.