De Hambergeres

De Hambergeres is het enige nog overgebleven stuk es bij het dorp Enter. Het doel is om dit unieke gebied aan de westzijde van het dorp te behouden en conserveren voor de toekomst. Met een visie moet voorkomen worden dat het gebied nog verder aangetast wordt, bijvoorbeeld door de uitbreiding van Enter en/of zonneparken.
Bekijk meer

Groond van greun geluk

Noordoost-Twente, grofweg de hoek Ootmarsum, Tubbergen en de grens met Duitsland vraagt in de huidige omstandigheden om een toekomstbestendige visie op het platteland. Om dit in kaart te brengen is er een zeer uitgebreide analyse gemaakt van dit kwetsbare Twentse landschap.
Bekijk meer

Thuislandschap

De toestroom van vluchtelingen naar ons land is groter dan ooit. Om de negatieve aandacht van deze toestroom om te zetten naar een positieve ontwikkeling, is er gezocht naar een woonvorm die van landschappelijke meerwaarde is. Leegstaande boerenerven hebben hier een sleutelrol in.
Bekijk meer

Boer zoekt consument

De relatie tussen boer en consument is de afgelopen jaren afgenomen door de globalisering van de voedselketen. Ook is de voedselketen zelf een probleem waardoor de relatie met onze voeding is veranderd. Er zitten veel partijen tussen, waardoor er tegenwoordig kinderen zijn die denken dat melk in de fabriek wordt gemaakt. ‘Boer zoekt consument’ is een conceptvisie voor de introductie van een nieuw voedselsysteem in het Vechtdal in Overijssel.
Bekijk meer