Stoer en stads wonen op Seahorse

VanWonen heeft N+L benaderd voor het opstellen van een groenplan voor de nieuwe ontwikkeling op het voormalige terrein van de Koninklijke Weefgoederen Fabriek (KWF) – beter bekend onder de naam Seahorse Hengelo. Het terrein is in transformatie naar een karakteristieke groene en hoogwaardige nieuwbouw woonomgeving. In het uitgewerkte groenplan zijn groene diverse groene sferen geïntroduceerd. Zo zijn er boomgaarden met wadi’s, een speelpark en een groenpark ingepast. Daarnaast is er grote aandacht besteedt aan het vergroenen van de erfgrenzen.
Bekijk meer

Groen wonen aan de dorpsrand van Geesteren

De gemeente Tubbergen schakelde N+L in voor het opstellen van een groenplan voor de nieuwbouw Hutten II aan de dorpsrand van Geesteren. In het uitgewerkte groenplan zijn nieuwe houtwallen, wadi’s, een speelplek en groene erfgrenzen geïntroduceerd. N+L heeft de ideeën voor het groen voorgelegd aan de gemeente en samen zijn er definitieve keuzes gemaakt die resulteert in een goed beheerbaar plan.
Bekijk meer

In de stad en tóch in het groen

Palazzo Groep heeft N+L gevraagd om de landschappelijke opgave in te vullen voor een tenderuitvraag in Hengelo. Het gaat om een voormalige woningbouwlocatie die wordt herontwikkeld. Het terrein moet zo ontwikkeld worden dat deze naadloos aansluit aan de beek, maar tegelijkertijd ook past binnen de gestelde kaders voor de sociale woningbouw. Een eigenzinnig woonconcept is het resultaat.
Bekijk meer

Wonen aan de koesteeg

Hoek Bouwprojecten schakelde N+L in voor het opstellen van een groenplan voor de nieuwbouw aan de Koesteeg in Dalfsen. In het uitgewerkte groenplan zijn groene randen, wadi’s en groene erfgrenzen geïntroduceerd. N+L heeft de diverse groenkeuzes voorgelegd en samen met de bewoners zijn er definitieve keuzes gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een gedragen groenplan die is opgesteld samen met de omgeving.
Bekijk meer

Groen langs de grachten van Zwolle

Voor een ontwikkeling aan de Eekwal in Zwolle is N+L gevraagd een beplantingsplan op te stellen dat volledig aansluit bij het karakteristieke beeld van de Zwolse grachtengordel.
Bekijk meer

Ontwikkeling appartementen

Voor de ontwikkeling van enkele appartementen is N+L Landschapsontwerpers gevraagd om een inpassing van de buitenruimte op te stellen. Voor het realiseren van deze ontwikkeling dient een gedeelte bos te worden geveld. Om de appartementen te faciliteren, was het noodzakelijk om inzichtelijk te maken waar gekapt moest worden en waar herplant nodig is.
Bekijk meer

Ontwikkeling CPO

Collectief particulier opdrachtgeverschap, ook wel CPO genoemd. Hierbij zijn toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Gedurende het hele traject nemen zij, georganiseerd in een vereniging, de beslissingen. Ze kiezen een architect en een aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.
Bekijk meer

Verbindend water

Amsterdam-Zuid kent diverse bedrijvenparken die zoeken naar nieuwe aantrekkingskracht. Hoe krijgen deze locaties een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers en werknemers? Bij dit structuurontwerp zit de kracht met name in het verbinden van bestaande kwaliteiten in de omgeving.
Bekijk meer

Levensloopbestendig wonen

Houten heeft te maken met een sterke vergrijzing in de toekomst. Om op deze trend in te spelen, is de stad op zoek naar vernieuwing van de openbare ruimte en hun woonprogramma. In het structuurontwerp is gezocht naar gelijkvloerse en obstakelvrije routestructuren tussen de nieuwe woonvormen en de winkelcentra van Houten.
Bekijk meer