Vier de Biesbosch

De Jannezandpolder is een landbouwpolder die grenst aan het natuurgebied de Biesbosch. Wat zou de betekenis kunnen zijn van een polder grenzend aan een natuurgebied? Om hier antwoord op te geven is er eerst onderzoek gedaan naar de Biesbosch. Eén van de conclusies is dat de bereikbaarheid van de Biesbosch niet duidelijk is. De Jannezandpolder speelt een sleutelrol in de visie en het bijbehorend masterplan. De conceptgedachte is dat de Biesbosch vanuit drie verschillende belevingen benaderd kan worden, namelijk over land, over water en vanuit de lucht. De Jannezandpolder vormt daarbij de hoofdentree via het water. De dijken worden doorbroken en de kreken worden weer in verbinding gebracht met de getijde dynamiek van de Biesbosch. De kreken worden dusdanig hersteld dat het geschikt is voor waterrecreatie, voor bijzondere vormen van recreatieverblijf, maar ook voor het benutten van een duurzame vorm van varkenshouderij. Deze combinatie geeft een multifunctionele meerwaarde aan de Jannezandpolder en vormt tegelijkertijd een nieuwe aantrekkelijke hoofdentree naar de Biesbosch.

Locatie: Biesbosch Jannezandpolder
Jaar: 2015
Thema: Water & natuur
Opdrachtgever: Academie van Bouwkunst Amsterdam
Samen met: Harro de Jong en Niké van Keulen