Thuislandschap

De toestroom van vluchtelingen naar ons land is groter dan ooit. Om de negatieve aandacht van deze toestroom om te zetten naar een positieve ontwikkeling, is er gezocht naar een woonvorm die van landschappelijke meerwaarde is. Leegstaande boerenerven hebben hier een sleutelrol in. Zo is een leegstaand erf in het dorp Groot Agelo omgevormd tot een nieuw thuislandschap voor vluchtelingen. Oude landschapsstructuren en elementen worden teruggebracht en geven het landschap weer een nieuwe kwaliteit. Als dagbesteding onderhouden de vluchtelingen het landschap en beheren zij een landwinkel met alledaagse voedselproducten die ten goede komt aan de leefbaarheid van Groot Agelo. Met dit plan wordt de negatieve aandacht omgezet in een positieve ontwikkeling voor ons platteland, een win-win situatie.

Locatie: Groot Agelo
Jaar: 2015
Thema: Plattelandsontwikkeling
Opdrachtgever: Academie van Bouwkunst Amsterdam
Samen met: Marieke Timmermans en Jan Richard Kikkert