De Amanshoeve

Er diende zich een vraagstuk aan van een zorgboerderij die haar bestaande capaciteit verder wilde uitbreiden. Met de regeling ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ kan zo’n vraagstuk voor bedrijven in het buitengebied mogelijk worden gemaakt. Gelet op de vele stakende agrarische bedrijven, is het van groot belang voor de leefbaarheid om ook andere vormen van bedrijvigheid toe te staan. Ondernemers kunnen door deze regeling de feitelijke uitbreiding compenseren in ruil voor verbetering in de ruimtelijke kwaliteit. Iedere gemeente heeft hierin een verschillend beleid. In de gemeente Dinkelland dient een ondernemer af te dragen over de waardesprong en/of 25% van de bouwkosten. N+L leverde een bijdrage in de stedenbouwkundige opzet en maakte een plan voor de landschappelijke inpassing. Een belangrijk uitgangspunt waar rekening mee gehouden diende te worden, was het respect voor het ontginningslandschap. Robuuste elementen en een duidelijke oriëntatie op de grote doorgaande weg zijn belangrijke uitgangspunten geweest. 

Locatie: Gemeente Dinkelland
Jaar: 2019-2020
Thema: Buitenruimte & terrein
Opdrachtgever: Zorgaanbieder
Samen met: Achitom + Ad Fontem Ruimtelijk advies