Ontwikkeling Rood voor Rood Tubbergen

In de gemeente Dinkelland biedt de Rood voor Rood regeling (RvR) een uitkomst wanneer 1000m2 aan landschap ontsierende gebouwen wordt gesloopt in ruil voor het verkrijgen van een compensatie woning. Twee opdrachtgevers hadden de beschikking over een slooplocatie, maar kwamen sloopmeters tekort om te voldoen aan de RvR regeling. N+L heeft in deze bijzondere casus beide vragen gecombineerd. Door het inbrengen van een vierde locatie, kon voldaan worden aan het gestelde beleid. Uitgangspunt bij de RvR regeling is dat er na de ontwikkeling nog steeds sprake is van één erf (ensemble). Op dit erf moet duidelijk zijn dat er sprake is van één hoofdgebouw, alle andere aanwezige gebouwen moeten ondergeschikt zijn. De voormalige boerderij deed dienst als hoofdgebouw op het oorspronkelijke erf en heeft die rol ook behouden in de nieuwe erfsituatie. De overige nieuwe woningen zijn op het achtererf gesitueerd, waarbij de uitbreiding van het bestaande erfbos een belangrijke rol heeft gespeeld in de overgang naar het open, omliggende landschap.

Locatie: Gemeente Tubbergen
Jaar: 2018
Thema: Buitenruimte & terrein
Opdrachtgever: Particulier
Samen met: Erwin Meinders Bouwkundig Buro + Lycens B.V.