Uitbreiding voor een bedrijf in de logistiek

Er diende zich een vraagstuk aan van een ondernemer die actief is in de verkoop van transportvoertuigen. De bestaande bedrijfscapaciteit mocht verder uitgebreid worden. Met de regeling ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ kan zo’n vraagstuk voor bedrijven in het buitengebied mogelijk worden gemaakt. Gelet op de vele stakende agrarische bedrijven, is het van groot belang voor de leefbaarheid om ook andere vormen van bedrijvigheid toe te staan. Ondernemers kunnen door deze regeling de feitelijke uitbreiding compenseren in ruil voor verbetering in de ruimtelijke kwaliteit. Iedere gemeente heeft hierin een verschillend beleid. In de gemeente Dinkelland dient een ondernemer af te dragen over de waardesprong en/of 25% van de bouwkosten. N+L stelde de landschappelijke inpassing op voor deze casus. Een belangrijk aandachtspunt voor de uitbreiding was het respect voor het kleinschalige ontginningslandschap. Robuuste elementen en een duidelijke oriëntatie op de grote doorgaande weg zijn belangrijke uitgangspunten geweest. 

Locatie: Gemeente Dinkelland
Jaar: 2018-2019
Thema: Buitenruimte & terrein
Opdrachtgever: Ondernemer
Samen met: Ad Fontem Ruimtelijk advies