Ontwikkeling CPO

Collectief particulier opdrachtgeverschap, ook wel CPO genoemd. Hierbij zijn toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Gedurende het hele traject nemen zij, georganiseerd in een vereniging, de beslissingen. Ze kiezen een architect en een aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen, die aan alle individuele wensen voldoen. In deze casus was de stedenbouwkundige opzet al bepaald door Nijhoff Architecten. Zij hebben ons benaderd voor het opstellen van een landschappelijke inpassing. Wij hebben advies aangedragen voor de soortkeuze op de perceelscheidingen en de invulling van het centrale gedeelte van het plan.

Locatie: Gemeente Wierden
Jaar: 2018
Thema: Gebiedsontwikkeling
Opdrachtgever: Nijhoff Architecten