Ontwikkeling camping

Er kwam een aanvraag binnen van een camping die de bestaande capaciteit graag wilde uitbreiden van 25 naar 80 plaatsen. N+L stelde de landschappelijke inpassing op voor deze camping-eigenaren. Met de regeling ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ kan zo’n vraagstuk voor bedrijven in het buitengebied mogelijk worden gemaakt. Gelet op de vele stakende agrarische bedrijven, is het van groot belang voor de leefbaarheid om ook andere vormen van bedrijvigheid toe te staan. Ondernemers kunnen door deze regeling de feitelijke uitbreiding compenseren in ruil voor verbetering in de ruimtelijke kwaliteit. Iedere gemeente heeft hierin een verschillend beleid. In de gemeente Dinkelland dient een ondernemer af te dragen over de waardesprong en/of 25% van de bouwkosten. Belangrijk hierbij is het respect voor het ontginningslandschap. Robuuste elementen en een duidelijke overgang naar het open landschap zijn belangrijke uitgangspunten geweest.

Locatie: Gemeente Tubbergen
Jaar: 2019
Thema: Recreatie
Opdrachtgever: Recreatie-ondernemer
Samen met: Ad Fontem Ruimtelijk advies