Ontwikkeling appartementen

Voor de ontwikkeling van enkele appartementen is N+L Landschapsontwerpers gevraagd om een inpassing van de buitenruimte op te stellen. Voor het realiseren van deze ontwikkeling dient een gedeelte bos te worden geveld. Daarnaast is er sprake van een bestaande situatie waar rekening mee gehouden dient te worden. Om de appartementen te faciliteren, was het noodzakelijk om inzichtelijk te maken waar gekapt moest worden en waar herplant nodig is.

Locatie: Gemeente Lochem
Jaar: 2019
Thema: Gebiedsontwikkeling
Opdrachtgever: Buytenhof Planontwikkeling B.V.