Linked urban boulevards

Op historische kaarten is terug te vinden dat Barcelona altijd op de zee gericht is geweest. In de huidige situatie is dit door komst van infrastructuur en een overdaad aan toeristische trekpleisters verloren gegaan. De wens van Barcelona is om deze verloren ruimtelijke relatie weer terug te brengen. Om dit te bereiken is er in dit plan voor gekozen om de bestaande boulevard De Ramblas en de verschillende waterfronten als één robuuste structuur aan elkaar te koppelen. De snelweg werd ondergronds gebracht in het ontwerp en de rode lopers vanuit de stad begeleiden inwoners en bezoekers op een veilige wijze naar de vernieuwde boulevard. Door de toeristische bebouwing in het midden van de haven te verwijderen, werd de haven hersteld. De toeristische functies krijgen een nieuwe plek in de wand van de verdiepte snelweg. Op het dak van de verdiepte snelweg is een groen park geïntroduceerd, waar diverse sporten zich manifesteren. Door deze forse ruimtelijke ingreep, heeft Barcelona weer relatie met de zee en is er een prachtige publieke ruimte voor terug gekomen.

Locatie: Barcelona Waterfront
Jaar: 2013
Thema: Park & plein
Opdrachtgever: Academie van Bouwkunst Amsterdam
Samen met: Ton Schaap & Martijn de Wit