Levensloopbestendig wonen

Houten heeft te maken met een sterke vergrijzing in de toekomst. Om op deze trend in te spelen, is de stad op zoek naar vernieuwing van de openbare ruimte en hun woonprogramma. In het structuurontwerp is gezocht naar gelijkvloerse en obstakelvrije routestructuren tussen de nieuwe woonvormen en de winkelcentra van Houten. De nieuwe woonvorm is zo ontworpen, dat deze niet alleen bedoeld is voor ouderen. De conceptgedachte is dat jong & oud samenwonen in een semi-openbare woonvorm aan een gezamenlijke binnentuin. Dit verhoogt de sociale cohesie en geeft aanleiding tot dienstenuitruil waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De ouderen kunnen op de kinderen passen van de jonge gezinnen en de jonge bewoners kunnen een keer een boodschap meebrengen van de supermarkt of een ronde met de oudere generatie wandelen.

Locatie: Houten
Jaar: 2013
Thema: Gebiedsontwikkeling
Opdrachtgever: Academie van Bouwkunst Amsterdam
Samen met: Karin Kristof