Groond van greun geluk

Noordoost-Twente, grofweg de hoek Ootmarsum, Tubbergen en de grens met Duitsland vraagt in de huidige omstandigheden om een toekomstbestendige visie op het platteland. Om dit in kaart te brengen is er een zeer uitgebreide analyse gemaakt van dit kwetsbare Twentse landschap. Het is een intensief boerenlandschap dat voor bijna 75% uit landbouw bestaat. Met name de melkveehouderij heeft hier een groot aandeel. Om een vergelijking te maken tussen het Nederlandse boerenlandschap en het Noordoost-Twentse boerenlandschap zetten wij enkele feiten op een rij. In Nederland zaten er in 2016 0,8 boeren op één vierkante kilometer. In Noordoost-Twente zijn dat 2,2 boeren op diezelfde vierkante kilometer. Voor koeien geldt hetzelfde. In Nederland zaten er in 2016 125 koeien op één vierkante kilometer, in Noordoost-Twente waren dat toen 261 koeien. Deze intensiteit van de melkveehouderij is dan ook beeldbepalend voor de uitstraling van het Noordoost-Twentse landschap. Daarnaast heeft de landbouw het uitdagende vraagstuk om de emissies naar bodem, water en lucht de reduceren. Ook moet er aandacht besteed worden aan de toekomstige leegstand van boerenbedrijven. Er stoppen namelijk gemiddeld 25 melkveebedrijven per jaar en 22 varkenshouderijen per jaar in Noordoost-Twente. Tot slot is het verhogen van de biodiversiteit in de landbouw een grote uitdaging. Deze is de afgelopen 30 jaar bijna gehalveerd. Kortom: de landbouw staat aan de vooravond van een grote plattelandstransitie. Om grip te krijgen op de opgave, is de cultuurhistorie, het boerenlandschap, het bronnen-en bekenlandschap, de landschapsstructuur en het recreatielandschap van Noordoost-Twente nauwkeurig in kaart gebracht.

Locatie: Noord-oost Twente
Jaar: 2017
Thema: Plattelandsontwikkeling
Opdrachtgever: Academie van Bouwkunst Amsterdam
Samen met: Marieke Timmermans, Fransjan de Waard, Judith Korpershoek